0,00  0
Koszyk

Brak produktów w koszyku.

pszczelafarma.pl

Warunki ogólne
§ 1.

1. Regulamin sklepu internetowego określa zasady działania sklepu internetowego firmy pszczelafarma oraz warunki zawierania i realizacji umów sprzedaży, zawieranych za pośrednictwem sklepu z nabywcami.

2. Regulamin staje się częścią umowy zawartej pomiędzy Sprzedawcą oraz Nabywcą.

3. Sklep internetowy firmy pszczelafarma działa pod adresem www.pszczelafarma.pl prowadzony jest przez Andrzej Wilewski, ul. Kraszewskiego 10, 05-071 Sulejówek, numer weterynaryjny 14125607.

4. Stroną dokonującą zakupów jest pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zwana dalej Nabywcą.

5. Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie sklepu internetowego jest gospodarstwo pasieczne pszczelafarma, zwana dalej również Sprzedawcą.

6. Przedmiotem transakcji są produkty wymienione w ofercie, przedstawione na stronie www.pszczelafarma.pl w chwili składania zamówienia.

7. Ceny wszystkich produktów znajdujących się w ofercie sklepu wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto.

8. Wszystkie produkty znajdujące się w ofercie sklepu są nowe i zdatne do spożycia.

9. Towar pozostaje własnością Sprzedawcy do momentu zapłaty całej należności.

10. Sprzedajemy i wysyłamy towary tylko na terenie Polski.

Składanie zamówień, realizacja zamówienia
§ 2.

1. Warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Nabywcę formularza zamówienia, dostępnego na stronie www.pszczelafarma.pl. Rejestracja jest bezpłatna i do niczego nie zobowiązuje. Zarejestrowani Klienci (Nabywcy) mają możliwość wyrażania opinii o produktach zamieszczonych w sklepie internetowym, mogą otrzymywać informacje o zmianach w ofercie sklepu, a także śledzić status swojego zamówienia i przeglądać historię zamówień.

2. Każdy podmiot - Nabywca wypełniający formularz zamówienia zobowiązany jest do podania prawdziwych danych adresowych, teleadresowych i adresów e-mail.

3. Sprzedawca nie odpowiada za szkody wynikłe z niepoprawności danych podanych przez Nabywcę w formularzu rejestracyjnym, spowodowanych przez błędne podanie danych kontaktowych lub adresu odbioru.

4. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w soboty oraz w niedziele i święta rozpatrywane będą od rana następnego dnia roboczego.

5. Sklep internetowy firmy pszczelafarma zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości, tzn. bez podania numeru telefonu lub adresu e-mail, pod którym będzie możliwe potwierdzenie zamówienia.

6. Zamówienia na oferowane produkty można składać tylko ze strony sklepu internetowego pszczelafarma - Sprzedawcy.

7. Każde zamówienie jest potwierdzane telefonicznie lub drogą poczty elektronicznej. Wysyłka nie będzie realizowana w przypadku braku możliwości kontaktu z Nabywcą w ciągu 5 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia.

8. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Nabywcą a Sprzedawcą.

9. Zamówienie z reguły jest realizowane w ok 5 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia (zaksięgowania wpłaty). W przypadku opóźnień każdy Klient jest na bieżąco informowany o stanie realizacji zamówienia.

10. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowitą lub częściową realizację złożonego zamówienia pracownik sklepu internetowego pszczelafarma – Sprzedawcy uzgadnia z Nabywcą sposób realizacji jego zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia) drogą telefoniczną lub poprzez adres e-mail.

11. Zakupione towary dostarczane są pod wskazany adres w formularzu zamówienia.

12. Koszty transportu towaru są ponoszone przez Nabywcę - odbiorcę zgodnie z wytycznymi podanymi przy telefonicznym lub mailowym potwierdzeniu zamówienia.

13. Nabywca ma obowiązek sprawdzić jakość i kompletność dostawy:

a) dla formy dostawy kurier - w obecności pracownika firmy kurierskiej

b) dla paczkomatu - przed zakończeniem operacji wyjęcia paczki

Zaniechanie tej czynności może spowodować utratę roszczeń z tytułu szkód transportowych.

14. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po wpłynięciu należności na rachunek bankowy Sprzedawcy.

15. Na czas realizacji zamówienia składa się okres realizacji zamówienia przez Sprzedawcę i czas dostarczenia przesyłki przez firmę kurierską lub poaczokmat.

16. Sklep internetowy pszczelafarma – Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy zawiniony przez spedytora.

Koszty dostawy
§ 3.

Zamówione produkty Gospodarstwo pasieczne pszczelafarma dostarcza za pośrednictwem firmy kurierskiej lub paczkomatów - wtedy koszt wysyłki wyliczany jest podczas składania zamówienia.

Formy płatności
§ 4.

Ustala się następujące formy płatności:

Przelewem - po zarezerwowaniu zamówionego towaru w Sklepie Sprzedawcy przez Nabywcę, Sprzedawca - gospodarstwo pasieczne pszczelafarma po potwierdzeniu, że pieniądze wpłynęły na rachunek bankowy dokonuje wysyłki towaru. Numer konta do dokonywania płatności w Sklepie Internetowym: mBank: 16 1140 2004 0000 3702 3087 8065.

Przelew automatyczny lub karta płatnicza (www.przelewy24.pl).

Płatność przy odbiorze osobistym (gotówka) – Nabywca odbiera towar w siedzibie Sprzedawcy

Ceny i rabaty
§ 5.

1. Ceny na stronie sklepu internetowego Sprzedawcy podawane są w złotych polskich.

2. Ceny umieszczone przy produktach nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki.

3. Ceną wiążącą jest cena towaru podana na stronie sklepu internetowego pszczelafarma przy produkcie w chwili składania zamówienia przez Nabywcę.

4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest na stronie www.pszczelafarma.pl, po dokonaniu przez Nabywcę wyboru formy płatności.

5. Podane ceny obowiązują do czasu zrealizowania zamówienia. Sklep internetowy firmy pszczelafarma – Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów znajdujących się w ofercie.

6. Do sprzedaży promocyjnej przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

Gwarancja i reklamacje
§ 6.

1. Wszystkie zakupione towary są nowe i zdatne do spożycia.

2. Produkty dostępne w sklepie internetowym pszczelafarma – Sprzedawcy podlegają wymianie, jeżeli posiadają wady fabryczne, zostały uszkodzone mechanicznie w czasie transportu i gdy towar jest niezgodny z produktem wyszczególnionym w zamówieniu.

3. Ewentualne uszkodzenia powstałe podczas dostawy należy niezwłocznie zgłosić osobie dostarczającej przesyłkę oraz skontaktować się z pracownikiem Działu Obsługi Klienta sklepu internetowego pszczelafarma - Sprzedawcy. Warunkiem rozpatrzenia ewentualnej reklamacji jest spisanie "protokołu reklamacji" w obecności pracownika firmy kurierskiej lub paczkomatu.

4. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie produktu w oryginalnym opakowaniu.

5. Sprzedawca - Gospodarstwo pasieczne pszczelafarma nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania produktu.

Zwroty
§ 7.

1. Nabywca ma prawo zwrotu towaru w stanie niezmienionym (zapakowanym w oryginalne opakowanie firmowe producenta, towar kompletny bez śladów użytkowania) do 14 dni od daty ich wysłania.

2. Zwrot towaru odbywa się na koszt Nabywcy. Sprzedający - Gospodarstwo pasieczne pszczelafarma nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

3. Zwrot pieniędzy, następuje po uprzednim sprawdzeniu zwracanego towaru.

Ochrona prywatności i inne prawa
§8.

1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) informujemy, że podane przez Nabywcę dane osobowe są objęte ochroną przed dostępem osób nieuprawnionych.

2. Dane osobowe zbierane są tylko na potrzeby pszczelafarma z siedzibą w: ul. Kraszewskiego 10, 05-071 Sulejówek, numer weterynaryjny 14125607, do celów marketingowych i ewidencyjnych.

3. Nabywca ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.

4. Gospodarstwo pasieczne pszczelafarma nigdy nie udostępnia danych osobowych swoich klientów do celów innych niż związanych z realizacją zamówienia. Dotyczy to zarówno danych adresowych (miasto, ulica itp.) jak i adresów e-mail.

5. Sprzedawca zapewnia, ze w każdej chwili zostanie uwzględniona, przekazana telefonicznie, pocztą elektroniczną, osobiście lub korespondencyjnie prośba o skreślenie podanego adresu e-mail z listy klientów.

6. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę pszczelafarma danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

7. Zawartość sklepu internetowego nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu cywilnego.

8. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli – osób uprawnionych.

Postanowienia końcowe
§ 9.

1. Obecność produktu w cenniku sklepu internetowego pszczelafarma nie oznacza dostępności towarowej i możliwości realizacji zamówienia.

2. Gospodarstwo pasieczne pszczelafarma dokłada wszelkich starań, ażeby prezentacja odpowiadała produktowi, jednak zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w tym zakresie bez uprzedzenia (np. inna etykieta)

3. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Nabywcy (kolor, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego towaru w sklepie internetowym pszczelafarma. Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów podczas aktualizacji (np. cen, itd.) – ewentualne rozbieżności zostaną skorygowane w trakcie potwierdzenia zamówienia przez sklep internetowy pszczelafarma.